Seleccionar página

ELS NOSTRES PRINCIPALS SERVEIS

FISCAL, FINANCER I COMPTABLE

Optimitza les teves obligacions fiscals i evita riscos innecessaris. Nosaltres et proposarem una planificació fiscal adequada a les teves necessitats.

Impostos de societats, Renda i Patrimoni, IVA, retencions, etc…

 

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Et gestionem qualsevol tràmit relacionat amb les relacions laborals de la teva empresa, evitant que t’hagis de preocupar de res.

Alta d’empreses, contractació, gestió de la nòmina dels treballadors, cotitzacions, altes i baixes, etc…

CREACIÓ I GESTIÓ DE PIMES

Perquè li puguis dedicar temps a les activitats, que realment generen valor en el teu negoci.

Constitució d’empreses, autònoms, societats civils privades, societats mercantils, associacions i fundacions, cooperatives, Registres Mercantils, autoritzacions administratives, subvencions…

Demana més informació

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte o consulta que tinguis i per conèixer més dels nostres serveis i tarifes.

Informaciò i aconsellament totalment gratuït!