Seleccionar página
FISCAL, FINANCER I COMPTABLE

FISCAL, FINANCER I COMPTABLE

Optimitza les teves obligacions fiscals i evita riscos innecessaris. Nosaltres et proposarem una planificació fiscal adequada a les teves necessitats.

 • Impostos de societats
 • Renda i Patrimoni
 • IVA
 • Retencions
 • Impostos Especials
 • Comptabilitat
 • Comptes Anuals
 • Planificació Fiscal Empresarial
 • Incentius
 • Deduccions o bonificacions
 • etc…
LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

Et gestionem qualsevol tràmit relacionat amb les relacions laborals de la teva empresa, evitant que t'hagis de preocupar de res.

 

 • Alta d’Empreses
 • Contractació
 • Gestió de la nòmina dels treballadors
 • Cotitzacions
 • Altres i Baixes
 • Faltes i Sancions
 • Cooperatives
 • Registres Mercantils
 • Autoritzacions Administratives
 • Subvencions
 • etc…
CREACIÓ I GESTIÓ DE PIMES

CREACIÓ I GESTIÓ DE PIMES

Perquè li puguis dedicar temps a les activitats, que realment generen valor en el teu negoci.

 

 • Constitució d’empreses
 • Autònoms
 • Societats Civils Privades
 • Societats Mercantils
 • Associacions i Fundacions
 • Cooperatives
 • Registres Mercantils
 • Autoritzacions Administratives
 • Subvencions
 • etc…
VEHICLES I TRANSPORTS

VEHICLES I TRANSPORTS

Com a gestoria especialitzada en vehicles, podem realitzar tots els tràmits a la Jefatura de Tráfico, com poden ser canvis de titularitat, duplicats de permisos de circulació i de conduir, demanar informes de vehicles, etc., de forma immediata.

 • Matrícules
 • Canvi de titular
 • Baixes
 • Importacions
 • Exportacions
 • Permisos de Conduir
 • Recursos
 • Altres autoritzacions
 • Visats
 • Rehabilitacions
 • Sancions
 • etc…
ESTRANGERIA

ESTRANGERIA

Establir-se a un nou país no és fàcil, nosaltres et proposem solucions per resoldre els teus problemes amb els permisos de residència o treball.

 • Autoritzacions de Residència
 • Autoritzacions de Treball
 • Obtenció de Nacionalitat Espanyola
 • Reagrupacions Familiars
 • Arrelaments
CONTRACTES, HERÈNCIES I HIPOTEQUES

CONTRACTES, HERÈNCIES I HIPOTEQUES

Cobrim totes les necessitats que una persona o família poden tenir després d'una defunció.

 • Legislacions Autonòmiques
 • Escriptures
 • Valoracions
 • Titularitat
 • Operacions Registrals
 • Liquidacions
 • Successions i Donacions
 • Notari
 • Testament
 • Certificats
 • Registre de la Propietat
 • etc…
GESTIONS AMB LES ADMINISTRACIONS

GESTIONS AMB LES ADMINISTRACIONS

Demana hora, porta'ns els papers i oblida't de cues i burocràcia.

 • Gestió amb les Administracions Públiques
 • Ministeris
 • Generalitat
 • Diputacions
 • Ajuntaments
 • etc….
TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS HIPOTECARIS

TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS HIPOTECARIS

Servei integral d'operacions hipotecàries.

 • Compravenda
 • Constitució i Cancel·lació d’Hipoteques
 • Declaració d’Obra Nova
 • Divisions de Propietat Horitzontal
 • etc…
PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

Vetllarem pel correcte tractament de les dades del teu negoci. La teva seguretat, la nostra feina.

 • Empreses i Comunitats de veïns
 • Implantació
 • Revisió
 • Auditories
 • etc,,,
ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

Solucionem els tràmits previs imprescindibles, abans de llogar o vendre un immoble.

 • Certificats Energètics
 • Cèdules d’Habilitat
 • etc…

Demana més informació

Basem la nostra feina a una atenció personalitzada, estudiant cada cas de manera única per actuar correctament.